Kurser 2021

https://www.lipus.se/kurs/akut-ortopedi-4/

Kurs i akutortopedi VT 2021 (18-20/5)
Kursen kommer snart att lanseras i en helt elektronisk version.

Kurs i akutortopedi HT 2021 (23-26/11)

https://www.lipus.se/kurs/akut-ortopedi-4/

Schema:

Anmälan: Skickas till johan@comentis.se alt info@comentis.se

Akutsjukvård
Delmål a1
Delmål c1-c3
Delmål c5
Delmål c11
Delmål c13

Allmänmedicin
Delmål c6

Ortopedi (separat spår)

  • Delmål c1
  • Delmål c3
  • Delmål c4-c9

Kursens mål :
Kursen ger snabb förståelse för akuta ortopediska skador samt en del av de kroniska tillstånd som patienter ibland söker akut för. Målet är att ge deltagaren konkreta kunskaper för att kunna jobba mer självständigt på akutmottagning och jourcentral när det gäller akut omhändertagande av patient med symptom från rörelseapparaten. Kursen innefattar även pediatrisk ortopedi samt ryggsjukdomar. I utbildnings-momenten ingår teoretiska och praktiska moment. Deltagaren kommer öva ortopediskt status, repositionsteknik och gipsteknik. I kursen ingår även en juridisk översikt samt teorier och exempel på hur man handlägger misstänkt barnmisshandel.

Identifiering av fraktur i samtliga aktuella kroppsdelar. Genom upprepad träning i granskning av röntgenbilder kan deltagaren öva upp sin förmåga att snabbt leta fram frakturmönster.


Case-baserat lärande, inkluderat kroniska ortopediska problem som kan dyka upp på en akutmottagning. Diskussion om handläggning och aktuell evidens.

Triagering och ödestänkande på en akutmottagning. Målet är att skapa en förståelse för vad som behöver handläggas snabbt samt förslag på arbetsmetod för att handlägga era patienter samtidigt.


Barnortopedi i ett akutsammanhang. Fokus på de skador som är vanligast hos barn på akutmottagning och jourcentral. Deltagaren kommer tillgodogöra sig tips och tricks samt få en klar förståelse för vad som är riktigt akut i symptombilden.

Översiktlig genomgång av ledskador i axelled och knäled inklusive planering och uppföljning. Detta inkluderar även det akut skadade knät med kärlpåverkan.

Kursen går igenom ryggsmärta från den ofta harmlösa ländryggsvärken till det urakuta cauda equina-syndromet. Deltagaren ska efter kursen känna sig trygg i en handläggningsalgoritm för det urakuta och den senaste evidensen vid ryggsmärta.

Pris: 15 000 kr